Skip to main content

Břeclav vozí seniory

 Služba určená osobám, jejichž trvalý pobyt je na území města Břeclav a současně dovršily věk 65 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZPTP/P.

Objednání služby:  7:00 – 16:00 v pracovní dny na telefonním čísle 734 695 760.

Provozní doba: 7:00 – 14:30 v pracovní dny.

Cena: 20,-Kč za osobu a jednu jízdu, doprovod cenu neplatí (max. 1 osoba).

Podmínky:

 • V rámci služby zajištujeme pouze přepravu osob na určená místa.
 • V rámci přepravy neposkytujeme občanům doprovod.
 • Řidič poskytne pouze přiměřenou pomoc při nastupování a vystupování z automobilu.
 • Pokud by osoba potřebovala pomoc a asistenci při přepravě a vyřízení záležitostí musí si zajistit doprovod.
 • Jízda musí být objednána vždy den předem dle nastavených pravidel.
 • Jízda musí být zrušena alespoň hodinu před zahájením jízdy.
 • přeprava je zajišťována pouze na určená místa: Městský úřad, Okresení správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, pošty, knihovny, nemocnice, poliklinika, lékárny, lékaři, hřbitovy.

 

Provozní řád služby „Břeclav vozí seniory“

Službou „Břeclav vozí seniory“ se rozumí poskytování přepravy seniorů a zdravotně postižených bydlících na území města Břeclavi za zvýhodněných podmínek. Službu „Břeclav vozí seniory“ poskytuje Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace.
Na poskytování služby není právní nárok.

Komu je služba určena:

 • osobám, jejichž trvalý pobyt je na území města Břeclav a současně dovršily věk 65 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • osobám, které jsou držitelem průkazu „Seniorské taxi“, který vydává Městský úřad Břeclav
 • tato osoba může být přepravena s maximálně jedním doprovodem, doprovod platbu za přepravu nehradí.

Žádost o využívání služby „Břeclav vozí seniory“ a průkaz opravňující užívání této služby:

 • žádost se podává písemně na Městském úřadě v Břeclavi, odbor sociálních věcí, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin,
 • K vyřízení je nutno předložit občanský průkaz, popř. pak průkaz ZTP nebo ZTP/P,
 • v případě podání žádosti zmocněncem žadatele, je nutno doložit plnou moc k podání žádosti a převzetí průkazu „Seniorského taxi“, která je volně ke stažení, společně s dalšími dokumenty, na webových stránkách města Břeclavi
  https://breclav.eu/urad/sluzby/seniorske-taxi
 • podání žádosti a vydání průkazu je bezplatné,
 • oprávněné osobě bude průkaz Seniorského taxi Břeclav bezodkladně vystaven.

Kritéria služby:

 • službou se rozumí přeprava oprávněných osob z nástupního místa do výstupního místa, bez zastávek umožňujících nástup či výstup přepravovaných osob nebo naložení či vyložení věcí z vozidla,
 • během jízdy budou umožněny zastávky pro nástup a výstup dalších přepravovaných osob podle trasy jízdy a kapacity vozidla,
 • maximální počet jízd, které je v rámci služby jedna oprávněná osoba s případným doprovodem využít, je 6 jízd za kalendářní měsíc,
 • za jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava, za dvě jízdy se považuje obousměrná přeprava,
 • přeprava bude poskytována: ve všech pracovních dnech v době od 7:00 do 14:30 hodin,
 • službu je možné využívat výhradně na základě předcházející telefonické objednávky, která musí být učiněna nejméně jeden pracovní den před požadovanou jízdou,
 • objednávky jsou přijímány od pondělí do pátku v době od 7:00 do 16:00 hodin, na tel. čísle 734 695 760,
 • objednávce přepravy v rámci služby nemusí být vyhověno, pokud:
  • objednávaná jízda časově koliduje s již dříve sjednanou jízdou,
  • k objednávce došlo v témže dni, v němž má dojít k přepravě,
  • objednatel není držitelem průkazu Seniorského taxi Břeclav.

Cena pro přepravovanou osobu

Přepravovaná osoba hradí:

 • cenu za přistavení vozidla ve výši 20 Kč včetně DPH,
 • čekací dobu v případě, že nastane, ve výši 20 Kč za každých započatých 10 minut,
 • řidič je povinen vystavit doklad o zaplacení.

Kam a odkud se lze přepravit:

 • Městský úřad (Nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav), Okresní správa sociálního zabezpečení (Husova 2994/1a, Břeclav), Úřad práce Břeclav (Nám. T. G. Masaryka 42/3), Nemocnice (U Nemocnice 3066/1, Břeclav), Poliklinika (Bří Mrštíků 38, Břeclav), pošty na území města Břeclav, hřbitovy na území města Břeclav, Městská knihovna Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves, Stará Břeclav, ostatní lékaři na území města Břeclav, lékárny na území města Břeclav, Domov seniorů (Na Pěšině 2842/13, Břeclav), Dům s pečovatelskou službou (Seniorů 1, Břeclav), vlakové nádraží Břeclav.

V případě, že máte o službu zájem, je nutné nejdříve podat žádost o vydání průkazu „Seniorského taxi“ na:

Městský úřad Břeclav
Odbor sociálních věcí
Nám. T.G. Masaryka 42/3
Břeclav
Kontaktní osoba: Bc. Regina Škrobáčková, tel. 519 311 371, mobil 731 428 286, kancelář č. 137

Přihlášení pro zaměstnance

© 2024 Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Web s ❤️ tvoří Petr Sůkal