Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním celoroční pobytové služby "Domov se zvláštním režimem" je poskytovat podporu, pomoc a péči naší cílové skupině s cílem zajistit jim důstojnost ve stáří.

Zásady poskytované služby

 • zázsada zachování důstojnosti
 • zásada individuálního přístupu

Cíle poskytované služby

 • klient žije důstojným způsobem života s ohledem na své potřeby
 • klient má zajištěnu nepřetržitou podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho aktuální potřeby a zdravotní stav
 • klient je spokojený se svým životem přiměřeně svým možnostem

Pro koho je služba určena?

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, s různými formami demence, které jsou:

 • částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a nejsou schopny zajistit své potřeby s pomocí svých blízkých ani terénních služeb

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho je služba určena),
 • volné místo v zařízení,
 • podání žádosti o sociální službu vč. lékařské zprávy,
 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti, kdy si zájemce, chce podat žádost pouze pro případ zhoršení zdravotního stavu).

Poskytujeme tyto základní služby

 • poskytnutí ubytování (včetně praní prádla),
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní akce, výlety aj.),
 • sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, reminiscenční terapie, duchovní služby aj.),
 • aktivizační činnosti (volnočasové dílny, cvičení, bazální stimulace, arteterapie aj.),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále zprostředkováváme tyto služby (hradí si klient sám)

 • holič, kadeřnice 1x týdně
 • pedikúra 1x týdně
 • bufet (Po-So)

Ubytování

Bydlení klientů je zajištěno v třípatrovém bezbariérovém objektu s výtahy, na adrese Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace (dále jen Domov), Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav, v budově vlevo od hlavního vstupu do Domova. Kapacita je 100 lůžek. K dispozici je 50 dvoulůžkových pokojů. Pokoje jsou prostorné a umožňují zajišťovat péči o imobilní klienty také s využitím zdvihací techniky. Dva sousedící dvoulůžkové pokoje mají vždy společný sociální kout, který je vybaven sprchou, umyvadlem a WC. Na chodbě je prostorná společná koupelna vybavená vanou a bezbariérovým sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými lůžky, nočními stolky, uzamykatelnými skříněmi s trezorky, stolem a židlemi. Další úložné prostory jsou zajištěny ve vestavěných skříních v předsíňkách pokojů. Na každém patře se nachází společná jídelna a kuchyňka. V přízemí budovy se nachází rehabilitace, ordinace lékaře, knihovna, kadeřnictví.

Z důvodů zajištění bezpečí klientů je prostor všech chodeb monitorován kamerovým systémem.

V areálu chybí parkoviště, je však možné využít parkování v okolních ulicích.

Strava

Klientům je strava podávána 5x denně (snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina, večeře) ve společné jídelně, v malých jídelnách na odděleních nebo přímo na pokoji klientů. Klienti si mohou stravu vybírat ze dvou druhů jídel. Z dietního stravování poskytujeme dietu č. 3 (racionální), d. č. 2 (šetřící), dietu č. 9 (diabetickou) a dietu č. 9/2 (diabetickou šetřící) a dietu bezlepkovou. Pro individuální potřeby je možné využít služeb nutriční terapeutky.

Ceník

ubytování (dvojlůžkový pokoj) 250,-/den
strava (*) 235,-/den
péče ve výši přiznaného příspěvku na péči
(*) racionální, šetřící, diabetická, dia+šetřící, bezlepková, dia+bezlepková

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVA

denní úhrada

měsíční úhrada

28 dnů

29 dnů

30 dnů

31 dnů

485,-

13 580,-

14 065,-

14 550,-

15 035,-

STRAVA

 

3 racionální strava,

2 šetřící strava

9 diabetická strava,

9/2 dia + šetřící

bezlepková strava,

dia + bezlepková

snídaně + svačina

(3) 60,-

(2) 59,-

(9) 56,-

(9/2) 56,-

60,-

56,-

oběd

105,-

105,-

105,-

večeře + svačina,

2. večeře

(3) 60,-

(2) 62,-

(9) 66,- + 8,-

(9/2) 66,- + 8,-

70,-

66,- + 8,-

celkem

235,-

235,-

 

235,-

 

 

KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY ZA TV, RADIO: pokud je TV nebo rádio majetkem klienta, koncesionářský poplatek si platí každý klient sám.

UBYTOVÁNÍ ZAHRNUJE PLATBU ZA: elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla, komunální odpad.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Praktický lékař je v Domově přítomen dvakrát týdně, akutní případy jsou řešeny ihned. Odborná vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení od praktického lékaře, a to u odborných lékařů ve zdravotnických zařízeních (Nemocnice Břeclav, Poliklinika Břeclav aj.). Převoz je zajištěn sanitním vozem.

Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry, které společně s praktickým lékařem dohlíží na zdravotní stav klientů. Po dohodě s klientem dohlíží na aplikaci léčiv, provádí úkony péče o rány, aplikace inzulínu, ošetření stomií aj.

Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nikoliv z příspěvku na péči.

Odborná péče v DS

Logoped (externí pracovník) dochází 1x týdně, vždy dle ordinace lékaře.

Fyzioterapeut a rehabilitační pracovníci jsou přítomni v pracovní dny, rehabilitace je plánována dle ordinace lékaře. Zahrnuje nácvik pohybových stereotypů, protahování zkrácených svalů či svalových skupin, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou, léčebnou tělesnou výchovu – individuální nebo skupinovou aj.).

Přímá péče (pečovatelky) je založena na vykonávání základních smluvených činností podle plánu, který je s klientem sestaven podle jeho potřeb a schopností. 

Tato péče je hrazena z příspěvku na péči, který náleží v plném rozsahu poskytovateli. Z tohoto příspěvku není možné hradit léky, hygienické nebo inkontinenční pomůcky.

Formuláře ke stažení

Ostatní dokumenty

Kontakt

Sociální pracovnice - Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba
Sociální pracovnice - Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba
Mgr. Tamara Režná
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
725 441 325
519 305 238

Přihlášení pro zaměstnance

© 2023 Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Web s ❤️ tvoří Petr Sůkal