Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním celoroční pobytové služby DZR je celodenně poskytovat podporu, pomoc a péči seniorům se sníženou soběstačností z důvodu různých forem demence. Naší snahou je zachovat kvalitu jejich života a udržet co největší míru soběstačnosti.

Zásady poskytované služby

 • respekt k právům klientů
 • zásada svobodné volby a individuálního přístupu
 • zásada bezpečí
 • zásada zachování důstojnosti a soukromí

Cíle poskytované služby

 • sociální začleňování
 • podpora, péče a pomoc tak, jak si klient sám zvolí, s ohledem na jeho schopnosti a možnosti
 • rozvíjet kvalitu péče, stravování a ubytování

Pro koho je služba určena?

Domov se zvláštním režimem je určen osobám starším 60 let, které:

 • trpí chronickým duševním onemocněním,
  trpí Alzheimerovou chorobou, stařeckou nebo jinou formou demence,
  a proto:
  • potřebují podporu, pomoc a péči při jednotlivých denních aktivitách z důvodu ztráty nebo oslabení myšlení, paměti, orientace či úsudku,
  • potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ošetřovatelskou i zdravotní péči,
  • mají omezenou svéprávnost.
  • kapacita: 100 lůžek

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho je služba určena)
 • volné místo v zařízení
 • podání žádosti o sociální službu vč. lékařské zprávy
 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti, kdy si zájemce chce podat žádost do budoucna pro případ zhoršení zdravotního stavu)
 • sepsání smlouvy o poskytování sociální služby v pobytovém zařízení

Poskytujeme tyto základní služby

 • poskytnutí ubytování (včetně praní prádla),
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní akce, výlety aj.)
 • sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, reminiscenční terapie, duchovní služby aj.)
 • aktivizační činnosti (volnočasové dílny, cvičení, bazální stimulace, arteterapie aj.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále zprostředkováváme tyto služby (hradí si klient sám)

 • holič, kadeřnice 1x týdně
 • pedikúra 1x týdně
 • bufet denně (Po-So)

Ubytování

Bydlení klientů je zajištěno v třípatrovém bezbariérovém objektu s výtahy, na adrese Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav, v budově vlevo od hlavního vstupu do Domova. Celkem je k dispozici 55 dvoulůžkových pokojů. Pokoje jsou prostorné a umožňují zajišťovat péči o imobilní klienty také s využitím zdvihací techniky. Dva sousedící dvoulůžkové pokoje mají vždy společný sociální kout, který je vybaven sprchou, umyvadlem a WC. Na chodbě je navíc prostorná společná koupelna vybavená vanou a bezbariérovým sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými lůžky, nočními stolky, uzamykatelnými skříněmi s trezorky, stolem a židlemi. Další úložné prostory jsou zajištěny ve vestavěných skříních v předsíňkách pokojů. Na každém patře se nachází společná jídelna a kuchyňka určená pouze pro klienty. V přízemí budovy se nachází rehabilitace, ordinace lékaře, knihovna, kadeřnictví a bufet.

V areálu chybí parkoviště, je však možné využít parkování v okolních ulicích.

Strava

Klientům je strava podávána 5x denně (snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina, večeře) ve společné jídelně, v malých jídelnách na odděleních nebo přímo na pokoji klientů. Klienti si mohou stravu vybírat ze dvou druhů jídel. Z dietního stravování poskytujeme dietu č. 3 (racionální), d. č. 2 (šetřící), dietu č. 9 (diabetickou) a dietu č. 9/2 (diabetickou šetřící). Pro individuální potřeby je možné využít služeb nutriční specialistky.

Ceník

UBYTOVÁNÍ, STRAVA

 

ubytování

strava/

dia strava/

bezlepková/

dia+bezlepk.

denní úhrada

měsíční úhrada

28 dnů

30 dnů

31 dnů

Dvoulůžkový pokoj (bez balkonu)

146,-

136,-

139,-

160,-

170,-

282,-

285,-

306,-

316,-

7 896,-

7 980,-

8 568,-

8 848,-

8 460,-

8 550,-

9 180,-

9 480,-

8 742,-

8 835,-

9 486,-

9 796,-

Dvoulůžkový pokoj (s balkonem)

151,-

136,-

139,-

160,-

170,-

287,-

290,-

311,-

321,-

8 036,-

8 120,-

8 708,-

8 988,-

8 610,-

8 700,-

9 330,-

9 630,-

8 897,-

8 990,-

9 641,-

9 951,-

 

STRAVA:

 

3 racionální strava,

2 šetřící strava

9 diabetická strava,

9/2 dia + šetřící

bezlepková strava,

dia + bezlepková

snídaně + svačina

(3) 38,-

(2) 39,-

(9) 36,-

(9/2) 38,-

49,-

oběd

54,-

(9) 53,-

(9/2) 51,-

62,-

večeře + svačina, 2. večeře

(3) 44,-

(2) 43,-

50,-

49,-

59,-

celkem

136,-

139,-

160,-

170,-

KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY ZA TV, RADIO: pokud je TV, rádio majetkem klienta, koncesionářský poplatek si platí každý klient sám

UBYTOVÁNÍ ZAHRNUJE PLATBU ZA: elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla, komunální odpad

Zdravotní péče

Praktický lékař je přítomen v Domově seniorů Břeclav (dále DS) dvakrát týdně, akutní případy jsou řešeny ihned. Odborná vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení od praktického lékaře, a to u odborných lékařů ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, poliklinika Břeclav aj.).
Na tato vyšetření jsou klienti DS objednáni a dle zdravotního stavu je převoz zajištěn sanitním vozem.

Odborná péče v DS

Logoped (externí pracovník) dochází 1x týdně, vždy dle ordinace lékaře.

Fyzioterapeut a rehabilitační pracovníci jsou přítomni v pracovní dny, rehabilitace je plánována dle ordinace lékaře. Zahrnuje nácvik pohybových stereotypů, protahování zkrácených svalů či svalových skupin, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou, léčebnou tělesnou výchovu – individuální nebo skupinovou aj.).

Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nikoliv z příspěvku na péči.

Ošetřovatelská péče (všeobecné sestry). Střední zdravotnický personál, společně s praktickým lékařem, dohlíží na zdravotní stav klientů. Po dohodě s klientem dohlíží na aplikaci léčiv, provádí úkony péče o ránu, aplikace inzulínu, šetření stomií aj.

Přímá péče (pečovatelky) je založena na uváženém a organizovaném uspokojování potřeb. Spolu s personálem klient zhodnotí své potřeby, je sestaven plán péče, jsou stanoveny cíle a priority a dochází k realizaci.

Naší snahou je, aby klienti a jejich rodinní příslušníci byli aktivní účastníci tohoto procesu.
Tato péče je hrazena z příspěvku na péči, který náleží v plném rozsahu poskytovateli. Z tohoto příspěvku tedy není možné hradit léky, hygienické nebo inkontinenční pomůcky.

Formuláře ke stažení

Ostatní dokumenty

Kontakt

Sociální pracovnice - Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba
Sociální pracovnice - Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba
Mgr. Tamara Režná
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
725 441 325
519 305 238

Přihlaste se ke svému účtu