Domov pro seniory

Poslání

Posláním celoroční pobytové služby DS je celodenně poskytovat podporu, pomoc a péči seniorům, kteří nejsou schopni sami zajišťovat své životní potřeby vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu, a to ani s pomocí blízkých nebo terénních služeb. Naší snahou je zachovat kvalitu jejich života a udržet co největší míru soběstačnosti.

Zásady poskytované služby 

 • respekt k právům klientů
 • zásada svobodné volby a individuálního přístupu
 • zásada bezpečí
 • zásada zachování důstojnosti a soukromí

Cíle poskytované služby

 • sociální začleňování
 • podpora, péče a pomoc tak, jak si klient sám zvolí, s ohledem na jeho schopnosti a možnosti
 • rozvíjet kvalitu péče, stravování a ubytování

Pro koho je služba určena?

Domov pro seniory je určen osobám starším 60 let, které:

 • mají sníženou soběstačnost při pohybu a sebeobsluze
 • jsou zcela nesoběstačné při pohybu a sebeobsluze, a proto potřebují podporu, pomoc a péči při jednotlivých denních aktivitách
 • kapacita: 104 lůžek

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho je služba určena)
 • volné místo v zařízení
 • podání žádosti o sociální službu vč. lékařské zprávy
 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti, kdy si zájemce chce podat žádost do budoucna pro případ zhoršení zdravotního stavu)
 • sepsání smlouvy o poskytování sociální služby v pobytovém zařízení

Poskytujeme tyto základní služby

 • poskytnutí ubytování (včetně praní prádla),
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní akce, výlety)
 • sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, reminiscenční terapie, duchovní služby aj.)
 • aktivizační činnosti (volnočasové dílny, cvičení, bazální stimulace, arteterapie aj.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále zprostředkováváme tyto služby (hradí si klient sám)

 • holič, kadeřnice 1x týdně
 • pedikúra 1x týdně
 • bufet denně (Po-So)

Ubytování

Sociální služba "Domov pro seniory" je poskytována na adrese Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav v budově, a to při hlavním vstupu do Domova. V současné době je 22 pokojů jednolůžkových. Dvoulůžkových pokojů s balkonem a s předsíňkou je většina, tedy 31 pokojů. Dva sousedící dvoulůžkové pokoje mají vždy společný sociální kout (WC a umyvadlo). Pokoj je vybaven polohovacím lůžkem nebo válendou, pod kterou jsou úložné prostory, nočním stolkem, skříní s uzamykatelným trezorkem, stolkem a židlí. Další úložné prostory jsou zajištěny skříní v předsíňce. Jsou zde k dispozici prostorné centrální koupelny, tři na každém poschodí.
Dále je v domově i 5 čtyřlůžkových pokojů, které jsou vybaveny nočními stolky, stolem, židlemi, vestavěnými skříněmi a umyvadlem. Koupelna s WC je na chodbě naproti pokojů.
Na jednolůžkové pokoje je veden pořadník pouze ze stávajících klientů Domova seniorů Břeclav. Klientům domova slouží na jednotlivých patrech kulturní místnosti, relaxační místnost, reminiscenční místnost a kuchyňky.

V areálu chybí parkoviště, je však možné využít parkování v okolních ulicích.

Strava

Klientům je strava podávána 5x denně (snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina, večeře) ve společné jídelně, v menších jídelnách na odděleních nebo přímo na pokoji klientů. Klienti si mohou stravu vybírat ze dvou druhů jídel. Z dietního stravování poskytujeme dietu č. 3 (racionální), d. č. 2 (šetřící), dietu č. 9 (diabetickou) a dietu č. 9/2 (diabetickou šetřící). Pro individuální potřeby je možné využít služeb nutriční specialistky.

 

CENÍK UBYTOVÁNÍ A STRAVY:

 

ubytování

strava/

dia strava/

bezlepková/

dia+bezlepk.

denní úhrada

měsíční úhrada

28 dnů

30 dnů

31 dnů

Jednolůžkový pokoj nadstandard

200,-

136,-

139,-

160,-

170,-

336,-

339,-

360,-

370,-

9 408,-

9 492,-

10 080,-

10 360,-

10 080,-

10 170,-

10 800,-

11 100,-

10 416,-

10 509,-

11 160,-

11 470,-

Jednolůžkový pokoj

170,-

136,-

139,-

160,-

170,-

306,-

309,-

330,-

340,-

8 568,-

8 652,-

9 240,-

9 520,-

9 180,-

9 270,-

9 900,-

10 200,-

9 486,-

9 579,-

10 230,-

10 540,-

Dvoulůžkový pokoj

141,-

136,-

139,-

160,-

170,-

277,-

280,-

301,-

311,-

7 756,-

7 840,-

8 428,-

8 708,-

8 310,-

8 400,-

9 030,-

9 330,-

8 587,-

8 680,-

9 331,-

9 641,-

Čtyřlůžkový pokoj

120,-

136,-

139,-

160,-

170,-

256,-

259,-

280,-

290,-

7 168,-

7 252,-

7 840,-

8 120,-

7 680,-

7 770,-

8 400,-

8 700,-

7 936,-

8 029,-

8 680,-

8 990,-

 

STRAVA

 

3 racionální strava,

2 šetřící strava

9 diabetická strava,

9/2 dia + šetřící

bezlepková strava,

dia + bezlepková

snídaně + svačina

(3) 38,-

(2) 39,-

(9) 36,-

(9/2) 38,-

49,-

oběd

54,-

(9) 53,-

(9/2) 51,-

62,-

večeře + svačina,

2. večeře

(3) 44,-

(2) 43,-

50,-

49,-

59,-

celkem

136,-

139,-

160,-

170,-

170,-

KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY ZA TV, RADIO: pokud je TV, rádio majetkem klienta, koncesionářský poplatek si platí každý klient sám

UBYTOVÁNÍ ZAHRNUJE PLATBU ZA: elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla, komunální odpad

Zdravotní péče

Praktický lékař je přítomen v Domově seniorů Břeclav (dále DS) dvakrát týdně, akutní případy jsou řešeny ihned. Odborná vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení od praktického lékaře, a to u odborných lékařů ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, poliklinika Břeclav aj.).
Na tato vyšetření jsou klienti DS objednáni a dle zdravotního stavu je převoz zajištěn sanitním vozem.

Odborná péče v DS

Logoped (externí pracovník) dochází 1x týdně, vždy dle ordinace lékaře.

Fyzioterapeut a rehabilitační pracovníci jsou přítomni v pracovní dny, rehabilitace je plánována dle ordinace lékaře. Zahrnuje nácvik pohybových stereotypů, protahování zkrácených svalů či svalových skupin, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou, léčebnou tělesnou výchovu – individuální nebo skupinovou aj.).

Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nikoliv z příspěvku na péči.

Ošetřovatelská péče (všeobecné sestry). Střední zdravotnický personál, společně s praktickým lékařem, dohlíží na zdravotní stav klientů. Po dohodě s klientem dohlíží na aplikaci léčiv, provádí úkony péče o ránu, aplikace inzulínu, šetření stomií aj.

Přímá péče (pečovatelky) je založena na uváženém a organizovaném uspokojování potřeb. Spolu s personálem klient zhodnotí své potřeby, je sestaven plán péče, jsou stanoveny cíle a priority a dochází k realizaci.

Naší snahou je, aby klienti a jejich rodinní příslušníci byli aktivní účastníci tohoto procesu.
Tato péče je hrazena z příspěvku na péči, který náleží v plném rozsahu poskytovateli. Z tohoto příspěvku tedy není možné hradit léky, hygienické nebo inkontinenční pomůcky.

Formuláře ke stažení

Ostatní dokumenty

Kontakt

Sociální pracovnice - Domov seniorů, Denní stacionář
Sociální pracovnice - Domov seniorů, Denní stacionář
Mgr. Lenka Macková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
735 166 567
519 305 202

Přihlaste se ke svému účtu