Denní stacionář

Poslání

Posláním ambulantní sociální služby denní stacionář je poskytovat pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence nebo zhoršeného zdravotního stavu s ohledem na potřeby a možnosti klienta tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí a nebyli izolovaní od okolí.

Zásady poskytované služby

 • respekt k právům klientů
 • zásada svobodné volby a individuálního přístupu
 • zásada bezpečí
 • zásada zachování důstojnosti a soukromí

Cíle poskytované služby

 • podpora sociálního začleňování
 • podpora udržení sociálních dovedností a schopností v oblasti sebeobsluhy tak, aby mohl klient zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí
 • vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času

Pro koho je služba určena?

Denní stacionář je určen osobám starším 60 let, které:

 • mají sníženou soběstačnost při pohybu a sebeobsluze
 • potřebují pomoc a podporu z důvodu zdravotního omezení
 • popřípadě trpí nějakou formou demence
 • Kapacita: 7 míst

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho je služba určena)
 • volné místo
 • podání žádosti o sociální službu
 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby
 • sepsání smlouvy o poskytování sociální služby v pobytovém zařízení

Poskytujeme tyto základní služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále v případě potřeby poskytujeme

Denní stacionář je ambulantní službou, která je poskytována na adrese Domov seniorů Břeclav, p. o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav. Ubytování se neposkytuje. V rámci poskytování služby je pro klienty připravena možnost odpočinku v polohovatelných křeslech a na polohovatelném lůžku. Z dietního stravování poskytujeme dietu č. 3 (racionální), d. č. 2 (šetřící), dietu č. 9 (diabetickou) a dietu č. 9/2 (diabetickou šetřící). Pro individuální potřeby je možné využít služeb nutriční specialistky.

V areálu chybí parkoviště, je však možné využít parkování v okolních ulicích.

Provoz denního stacionáře

7:30 – 10:00 ranní svoz klientů
8:45 – 9:15 snídaně
9:15 – 11:00 pravidelné volnočasové aktivity
11:15 – 12:00 oběd
12:00 – 13:00 polední odpočinek klientů
13:00 – 14:00 pravidelné volnočasové aktivity
14:15 – 15:45 rozvoz klientů domů

Pravidelné volnočasové aktivity zahrnují:

 • skupinové cvičení
 • individuální cvičení
 • procházky, výlety
 • trénink kognitivních funkcí – individuální/skupinový
 • reminiscenční terapie
 • trénink paměti
 • muzikoterapie
 • arteterapie (práce s dřevem, papírem, výtvarné práce)
 • účast na kulturních a společenských akcích v zařízení

Strava

Klienti si mohou stravu vybírat ze dvou druhů jídel. Oběd odebírají vždy, mohou si zvolit, zda budou odebírat svačinu a snídani. Z dietního stravování poskytujeme dietu č. 3 (racionální), d. č. 2 (šetřící), dietu č. 9 (diabetickou) a dietu č. 9/2 (diabetickou šetřící). Pro individuální potřeby je možné využít služeb nutriční specialistky.

Ceník

PÉČE

Míra poskytované služby

Kritérium

Hodinová sazba v Kč

DOHLED

případná slovní podpora, úkon bez fyzické pomoci

40 Kč/h

PODPORA

slovní podpora, případná fyzická podpora, pomoc v určité fázi úkonu

60 Kč/h

PÉČE

úkon s trvalou pomocí pracovníka či pracovník vykoná celý úkon za klienta

80 Kč/h

Pozn.: výpočet úhrady za měsíc = celková doba strávená s klientem x hodinová sazba dle poskytované péče 

STRAVA

 

3 racionální strava,

2 šetřící strava

9 diabetická strava,

9/2 dia + šetřící

bezlepková strava,

dia + bezlepková

snídaně + svačina

(3) 38,-

(2) 39,-

(9) 36,-

(9/2) 38,-

49,-

oběd

54,-

(9) 53,-

(9/2) 51,-

62,-

večeře + svačina,

2. večeře

(3) 44,-

(2) 43,-

50,-

49,-

59,-

celkem

136,-

139,-

160,-

170,-

Ošetřovatelská péče (všeobecné sestry)

Ve vážných případech je poskytnuta první pomoc všeobecnou sestrou z domova pro seniory a následně přivolána záchranná služba.

Přímá péče (pečovatelky)

Pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) poskytují klientům podporu při péči o vlastní osobu. U denního stacionáře je však nezbytné, aby klient byl natolik soběstačný, že sám nasedne do auta a je alespoň částečně mobilní tj., že si dokáže přesednout na invalidní vozík nebo chodí za pomoci berlí, chodítka, hole.
Klient spolu s personálem zhodnotí své potřeby, je sestaven plán péče, jsou stanoveny cíle a priority a dochází k realizaci.

Formulář ke stažení

Kontakt

Sociální pracovnice - Domov seniorů, Denní stacionář
Sociální pracovnice - Domov seniorů, Denní stacionář
Mgr. Lenka Macková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
735 166 567
519 305 202

Přihlaste se ke svému účtu