Výdej obědů pouze do vlastních jídlonosičů 

V návaznosti na mimořádná nařízení vlády zakazuji s okamžitou platností vstup veřejnosti do prostor výdejen obědů v Poštorné, Charvátské N. Vsi. a v Břeclavi (Stromořadní). Výdej jídel bude na těchto provozovnách zajištěn přes výdejní okénko do vlastních jídlonosičů. Zajistěte si jídlonosiče!!!

PhDr. David Malinkovič, ředitel 

Přihlaste se ke svému účtu