Informace o hygienických opatřeních pro návštěvy našich klientů

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY 

  • návštěvy povoleny od 25. 5. 2020

  • na návštěvu max. ve dvou lidech

  • zákaz vstupu se zvířaty

  • nutná ochrana obličeje, dezinfekce rukou a obuvi při vstupu a změření teploty na recepci (při teplotě nad 37 °C je vstup zakázán)

  • při vstupu je nutné potvrdit bezinfekčnost (za děti potvrdí rodiče)*

  • za příznivého počasí se zdržujte s Vašimi blízkými na zahradě a dodržujte odstup od ostatních min. 2 metry

  • pokud se necítíte dobře nebo jste nachlazení, vstup je zakázán

  • aktuální informace sledujte na webových stránkách www.dsbreclav.cz, popřípadě na našem facebookovém profilu – Domov seniorů Břeclav

* Údaje shromažďované o osobách vstupujících do zařízení:

Jméno a příjmení, tělesná teplota, jméno a příjmení navštívené osoby.

Důvod zpracování osobních údajů:

Oprávněný zájem správce osobních údajů vzhledem k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 v zařízení správce.

Doba zpracování osobních údajů:

Po dobu trvání pandemie COVID-19 a nutnosti hygienických a protiinfekčních opatření, poté budou osobní údaje zcela smazány.

Přihlaste se ke svému účtu