Informace o přijatých opatřeních

INFORMACE O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH

Chceme vás informovat o opatřeních, která jsme v našem Domově zavedli pro ochranu jak klientů, tak pracovníků pro zamezení možného šíření koronaviru.

 • sledujeme aktuální informace a větší část opatření jsme zavedli ještě před doporučením vlády
 • jsme ve spojení se zřizovatelem a s orgány státní správy,
 • provoz Domova je personálně zabezpečen,
 • zrealizovali jsme plán preventivních opatření
 • máme zpracovaný plán krizových opatření pro případ karantény Domova

JIŽ ZAVEDENÁ OPATŘENÍ:

Dezinfekce:

Před vstupem do budovy Domova jsou všechny osoby povinny použít dezinfekci na ruce. Dále je personál poučen o správné dezinfekci rukou při celodenní péči o klienty.

Je nastavena nadstandardní dezinfekce společných prostor, zejména všech madel, zábradlí, klik, prostor výtahů a dalších povrchů prostřednictvím virucidních prostředků.

Měření tělesné teploty:

Všechny osoby, které vstupují do objektu Domova, se musí podrobit měření tělesné teploty. Zaměstnancům i klientům se měří tělesná teplota 2 x denně.

V případě, že bude komukoli ze zaměstnanců naměřena tělesná teplota vyšší nebo rovna 37,0°C nebude mu umožněn vstup do budovy a bude vyzván, aby se podrobil vyšetření u lékaře.

Povinné používání ochranných pomůcek:

Naši zaměstnanci mají k dispozici jak látkové, tak i jednorázové roušky a ví, jak s nimi správně manipulovat. Všichni pracovníci, kteří se dostávají do kontaktu s klienty, používají jednorázové ochranné rukavice.

Rozdělení provozů a omezení kontaktu zaměstnanců:

Rozdělili jsme objekt na tři základní části:

 • stravovací úsek je úplně oddělený od všech ostatních
 • odděleny jsou budovy Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (oddělena jsou i jednotlivá patra)
 • setkání zaměstnanců jednotlivých částí je pouze nahodilé s dodržením 2 m odstupu
 • u klientů, kteří se vrátili z hospitalizace, je nařízena 14denní karanténa
 • zrušili jsme společné stravování. Jídlo je dáváno na pokoje
 • klienti z jednotlivých budov se nesetkávají ani při vycházkách do zahrady

Rušení plánovaných akcí

 • odřeknutí všech domluvených praxí, stáží, apod.
 • zrušení docházení dobrovolníků a ostatních externích pracovníků
 • zrušení všech naplánovaných kulturních akcí
 • zrušení plánovaných školení zaměstnanců
 • odřeknutí externích služeb pro klienty (kadeřnice, pedikérka, canisterapie)
 • přeložení neakutních lékařských vyšetření a zákroků u klientů
 • omezení vstupu do zařízení všem osobám, které nejsou zaměstnanci Domova 

Podpora imunity klientů

Klientům jsou denně podávány dávky multivitaminů.

Se svými blízkými se můžete spojit prostřednictvím mobilních telefonů, případně můžete využít možnosti videohovorů. Ty lze domluvit ve všední dny na tel.: 721 649 766, kde Vám naše pracovnice sdělí vše potřebné.

Pro další informace můžete využít kontaktů dostupných na našem webu www.dsbreclav.cz/kontakty

Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci.

V Břeclavi dne 30. 3. 2020

PhDr. David Malinkovič,

ředitel Domova seniorů Břeclav, p. o.

Přihlaste se ke svému účtu